Vår filosofi

Vår vision är att kvinnor och män tror på sin egen förmåga och använder sina egna resurser för att skapa en önskad och bra graviditet, en positiv förlossningsupplevelse och en bra start i livet för det nyfödda barnet

 

Med den visionen för ögonen är vårt uppdrag att:

Erbjuda Uppsalas kvinnor och deras partners ett professionellt bemötande av kunniga, trygga och personliga barnmorskor under graviditet, inför föräldraskapet, vid familjeplanering och förebyggande gynhälsa.

 

För att klara det här har vi gett oss själva detta interna uppdrag:

Att vara en kreativ miljö för barnmorskor som vill utveckla nya arbetsformer för mödravård och familjeplanering som passar dagens och morgondagens blivande föräldrar, familjer och samhälle.

 

Allt vårt arbete och våra möten med kvinnor och män, samarbetspartners och kollegor skall präglas av våra ledande, gemensamma värderingar:

  • Inspirera
  • Tänka nytt
  • Samarbeta
  • Skapa förtroende

Ja, det är det här vi drivs av!!