Vad kostar det?

Hjärtat har avtal med Region Uppsala län för mödravård, preventivmedelsrådgivning och gynhälsokontroller. Det betyder att vi erbjuder dessa tjänster på samma villkor som regionen egna mottagningar.

Mödravård (när du är gravid), preventivmedelsrådgivning och gynekologisk hälsokontroll (det vi ofta kallar för att “ta ett cellprov”) är helt kostnadsfritt för dig, det finansieras helt av skattemedel. Det betyder att du inte betalar någon patientavgift.

För de tjänster vi erbjuder utöver den regionfinansierade verksamheten (t ex vattengympa, taktil massage, babymassage, profylax) tar vi ut normala deltagaravgifter. För aktuella kurser och priser, se under respektive rubrik.

Alla våra kurser genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.