Vad kostar det?

Vad kostar det?

Hjärtat har avtal med Landstinget i Uppsala län för mödravård, preventivmedelsrådgivning och gynhälsokontroller. Det betyder att vi erbjuder dessa tjänster på samma villkor som landstingets egna mottagningar.

Mödravård (när du är gravid), preventivmedelsrådgivning och gynekologisk hälsokontroll (det vi ofta kallar för att “ta ett cellprov”) är helt kostnadsfritt för dig, det finansieras helt av landstinget. Det betyder att du inte betalar någon patientavgift.

För de tjänster vi erbjuder utöver den landstingsfinansierade verksamheten (t ex vattengympa, taktil massage, babymassage, profylax) tar vi ut normala deltagaravgifter. För aktuella kurser och priser, se under respektive rubrik.

Alla våra kurser genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.