Om Hjärtat

Barnmorskemottagningen Hjärtat startades den 19 oktober 2009 av Helena Eriksson, leg. barnmorska. Hjärtat har avtal med Region Uppsala för att bedriva regionfinansierad mödravård, preventivmedelsrådgivning och gynekologisk hälsokontroll.

När Hjärtat startade var vi den första privata Barnmorskemottagningen i Uppsala som hade avtal med dåvarande Landstinget enligt Lagen om Vårdval, vilken ger patienter rätt att välja vårdgivare som är godkända av och har avtal med landstinget/regionen.

Förutom den landstingsfinansierade mödravården erbjuder Hjärtat kompletterande tjänster som finansieras via avgifter.

Redan från början byggdes verksamheten på Hjärtat av ett team av barnmorskor. I takt med att Hjärtat har växt har också teamet växt. Alla på Hjärtat bidrar till och tar ansvar för verksamhetens utveckling. Det medför att Hjärtat aldrig står still – vi utvecklas hela tiden.

Barnmorskemottagningen Hjärtat AB har org. nr 559031-4117. Företaget är medlem i Almega/Vårdföretagarna och har kollektivavtal.