Nyhetsarkiv

Mer tider på 1177 – mindre drop in

Vi har nu under en tid provat att ha vissa tider för preventivmedelsrådgivning och cellprov bokningsbara direkt på 1177. Vi märker att de snabbt blir uppbokade.

Därför lägger vi nu in fler tider som du kan boka själv på 1177 från den 1 oktober. I samband med detta slutar vi med drop in på torsdagsmorgonen och gör istället även dessa tider bokningsbara på 1177. De bokningsbara tiderna gäller preventivmedel, könssjukdomar och cellprover.

Drop in på onsdagar kl. 15.30 – 17.00 ligger kvar som vanligt.

Graviditetsbesök bokar du som vanligt direkt med din barnmorska – eller kontaktar oss på mail eller telefon om du just blivit gravid.

Vad tycker kvinnor som fött barn är viktigt för kvaliteten i vården?

Myndigheten för vårdanalys har fått i uppdrag att följa upp regeringens satsning på förlossningsvård och kvinnors hälsa. En metod man valt är att fråga kvinnor direkt vad man tycker är viktigt när man är gravid, under förlossning och efter födseln. Det tycker vi är ett bra angreppssätt, det är bra att man frågar kvinnorna om deras egna erfarenheter.

Vi tycker också att det är bra att man följer upp regeringens satsning på graviditet- och förlossningsvård, särskilt då vårt projekt “Känd barnmorska” finansieras med medel från den satsningen.

Nu har myndigheten bett oss på Hjärtat om hjälp att hitta kvinnor som kan och vill vara med på en gruppintervju.  Intervjun kommer att vara hos oss på Hjärtat onsdagen den 26 juni kl. 10.00 och beräknas ta 2 timmar. Man vill ha en grupp av 5-6 kvinnor.

Vill och kan du vara med och dela med dig av dina erfarenheter och vad du tycker är viktigt under graviditet och förlossning? Maila din barnmorska på Hjärtat eller till kontakt@bmhjartat.se.

Du kan läsa mer om intervjun här.

 

Vill du vara med och bygga Hjärtat?

Vi som jobbar på Hjärtat har under snart tio år byggt en unik verksamhet. Vi har avtal med Region Uppsala för barnmorskemottagning, vilket omfattar:

 • Hjälpa våra gravida och deras partners att tryggt och säkert bära fram en ny familjemedlem
 • Ge råd kring preventivmedel och sexuell hälsa
 • Utföra förebyggande cellprovtagningar

Förutom detta omfattar vår verksamhet även:

 • Genom vårt samarbete med Akademiska sjukhuset arbetar vi regelbundet på förlossningen
 • Vi bedriver kompletterande verksamheter som t ex profylaxkurser, vattengympa för gravida, gravidmassage, mammamage-kurser och spädbarnsmassage.
 • Sedan 2016 driver vi ett projekt där vi arbetat fram en arbetsmodell där vi erbjuder gravida med oro och rädsla en kontinuitet med samma barnmorska hela vägen från graviditet till födande och eftervård.

Vi brinner för det vi gör och verksamheten utvecklas hela tiden. Nu söker vi en ny kollega.

Vi söker dig som vill vara med och bygga Hjärtat vidare. Att du är en mycket kompetent barnmorska är självklart, men för att kunna bidra på Hjärtat måste du framför allt ha aktuell förlossningskompetens. Kan du arbetet på en barnmorskemottagning är det ett plus, men annars kan vi lära dig det.

Det du måste bära med dig är en stark vilja att leverera högsta kvalitet. Det betyder att du tycker om att ta ett stort personligt ansvar för allt du gör, att du är öppen med och lär av dina misstag och att du hela tiden söker nya lösningar på problem.

Vi är ett team och vi hjälper varandra. Vill du vara en solospelare ska du inte jobba hos oss. Här är alla lika mycket värda och alla arbetsuppgifter ska lösas. Och vi har kul tillsammans nästan varenda dag.

Vi jobbar hårt och har ett högt arbetstempo. Vi anstränger oss för att varje kvinna, eller man, som kommer till oss ska bli personligt bemött, få kompetenta råd och känna stort förtroende för oss och vår verksamhet.

Är det här rätt utmaning för dig? Vill du vara med och bidra på Hjärtat?

Då är du välkommen att snarast (senast den 23 april) kontakta någon av barnmorskorna på Hjärtat eller mig, på telefon.

Håkan Eriksson/VD

hakan@bmhjartat.se, 0734-170011.

Välkommen!

Parkering vid förlossningen

Parkeringsgaraget som ligger närmast förlossningen är nu stängt och under ombyggnad. Det kommer att vara stängt hela 2019. Vi har fått flera rapporter om att det kan vara svårt att snabbt hitta bra parkeringsplats när man är på väg till förlossningen. Att lämna av den gravida vid entréen till förlossningen går bra – men sen var det den där lilla detaljen med bilen…

Precis utanför entréen till förlossningen finns sex p-platser som är avsedda endast för förlossningspatienter. Hittar du en plats där så får du ett p-tillstånd av personalen på förlossningen.

Vill du vara förberedd så är vårt tips att kolla upp vilka andra parkeringsmöjligheter som finns i förväg, både inne på sjukhusområdet eller t ex ovanför vid Dag Hammarskjölds väg.

Säkra varje unge

Nu till julen så har våra blivande mammor och pappor gett 5 000 kr till Säkra varje unge!

När våra grupper betalar fikapengar så blir det alltid lite pengar över i vår fikakassa. Vi sparar allt överskott för att kunna ge bidrag till några som behöver, eller till verksamheter som arbetar i samma anda som vi. Nu har vi valt att ge 5 000 kr till “Säkra varje unge”.

Vi vill bidra till att varje barn får en bra start i livet. Stiftelsen “Säkra varje unge” gör ett viktigt arbete för att alla barn också får en säker barndom. De jobbar med sånt som vi knappt orkar tänka på – övergrepp på barn, Det är hemskt, men det förekommer oftare än vi vill tro.

Det betyder mycket om var och en av oss i det lilla gör vad vi kan för att “Säkra varje unge”!

Gratis influensavaccination

Gravida tillhör en av de riskgrupper som rekommenderas att vaccinera sig mot influensa. Orsaken är att du som gravid riskerar att bli svårare sjuk av influensan. Vaccinera dig gör du smidigast på din Vårdcentral eller på en vaccinationsbyrå. Region Uppsala tar kostnaden för din vaccination, så för dig är det gratis.

Folkhälsomyndigheten har uppdaterat sin information inför säsongen 2018-2019 och du hittar deras rekommendationer för gravida här.

De sammanfattar sina rekommendationer så här:

 • Gravida har förhöjd risk för att bli svårt sjuka om de får influensa.
 • Vaccinationen ges efter graviditetsvecka 16 under influensasäsong (för gravida som även tillhör en medicinsk riskgrupp rekommenderas vaccination innan vecka 16).
 • Vaccinet är säkert för både den gravida och fostret.
 • Vaccination skyddar både den gravida, fostret och det nyfödda barnet.

Hjärtat flyttar till Smedsgränd

Den 1 december flyttar vi till andra sidan av Forumgallerian, till Smedsgränd 5B.

Nu har uppfräschningen av Forumgalleria och hela kvarteret pågått i några år och det är dags för oss också att flytta. Vi har varit i samma lokaler sedan vi startade Hjärtat 2009. I takt med att vi växt har vi kunnat utöka lokalerna utan att behöva flytta.

Nu är vi väldigt glada att vår hyresvärd, Atrium Ljungberg, kan erbjuda oss nya fräscha lokaler i samma kvarter när det är dags för dem och bygga om våra befintliga lokaler.

“Advent” betyder ju väntan, men precis till 1 advent är vår nya lokal klar, så då går flyttlasset till Smedsgränd 5B, mittemot Åhlénshuset.

Du är mycket välkommen upp!

Hjärtat driver unikt projekt

Vi på Hjärtat är fantastiskt glada att vi fått ta del av regeringens satsning på kvinnors hälsa och förlossningsvård. Under 2018 kommer vi att driva ett unikt projekt med fokus på en av de viktigaste frågorna för gravida kvinnor och deras partners – att känna trygghet inför födandet.

Kvinnor med förlossningsrädsla ges i projektet möjlighet att bygga en trygg relation med två barnmorskor under graviditeten. Dessa två barnmorskor ansvarar tillsammans för vården av kvinnan och hennes partner under graviditeten, har beredskap under den beräknade tiden för förlossning, en av barnmorskorna medverkar vid förlossningen och följer upp med ett telefonsamtal inom 24 timmar och ett besök inom en vecka efter förlossningen.

Det finns omfattande internationell forskning som visar på vikten av att den födande kvinnan känner sig trygg inför födandet. Tryggheten avser både den egna förmågan och den professionella personalen.

Ett sätt att öka tryggheten är att bygga upp en stabil relation till den barnmorska som ska vara med vid födandet. Det är det vi inom vården kallar för ”kontinuitet över hela vårdkedjan” och det har visat sig vara extra värdefullt för kvinnor med en uttalad oro.

Att ge födande kvinnor kontinuitet genom en känd barnmorska över både graviditet och födande har i flera studier visat sig ge positiva effekter. Det framkommer bland annat i en sk Cochrane-rapport från 2013. Den trygghet som kontinuitet skapar är också en väl spridd ”beprövad erfarenhet” bland barnmorskor världen över och är en viktig del i Barnmorskeförbundets 10-punktsprogram för en god vård i samband med barnafödande.

Nu har Hjärtat fått del av regeringens satsning för att driva just ett sånt projekt, vilket är unikt för Sverige men vi har många förebilder i andra länder, t ex Nederländerna, Australien och Storbritannien. Nu får vi chans att göra svensk praktik av internationella erfarenheter, att ska en egen ”svensk modell”.

Projektet är en utveckling av ett mindre pilotprojekt som Hjärtat drev under 2016/2017. Detta pilotprojekt följdes av professor Ingegerd Hildingsson, Uppsala Universitet, och gav mycket positiva resultat.

Fyra av Hjärtats barnmorskor deltar i projektet; Helena, Karin H, Emilia och Anna.

Syftet med projektet är formulerat så här:

·       erbjuda förlossningsrädda kvinnor en modell av kontinuitet med känd barnmorska

·       utveckla en arbetsmodell som är praktiskt genomförbar

Målen med projektet är att:

·       deltagande kvinnor och deras partners upplever:

o   minskad upplevd oro och rädsla inför och under födande

o   en positiv förlossningsupplevelse och positiva tankar/känslor inför att föda på nytt

·       deltagande barnmorskor upplever:

o   en stimulerande professionell utmaning

o   djupare kompetens och meningsfullhet i arbetet

·       intresserade enheter och beslutsfattare:

o   ska kunna ta del av en fungerande modell för kontinuitet

Projektet vänder sig till kvinnor som:

·       har en uttalad stark rädsla eller oro inför födandet

·       planerar för en vaginal förlossning

·       ser en känd barnmorska som en trygghet

I projektet får varje deltagande kvinna och hennes partner redan under graviditeten två Hjärtat-barnmorskor. Under graviditetsbesöken lär man känna båda barnmorskorna och barnmorskorna lär känna kvinnan och hennes partner och vad som är viktigt för dem under födandet. De två barnmorskorna turas sedan om att vara i beredskap alla dagar från 07.00-24.00 när det är dags för födande och följer med paret in till förlossningen när det är dags.

En viktig förutsättning för att göra det här utvecklingsarbetet möjligt är det nära samarbetet vi har med förlossningskliniken på Akademiska sjukhuset.

Regeringens medel täcker projektet under hela 2018.

Vill du veta mer om det här utvecklingsarbetet så prata med din Hjärtatbarnmorska (om du är eller har varit gravid hos oss) eller maila till hakan@bmhjartat.se.

Triple P på Hjärtat

Nu inleder vi på Hjärtat ett samarbete med TripleP, ett internationellt program för positivt föräldraskap.

TripleP är ett program för att hjälpa föräldrar att göra föräldraskapet både enklare och roligare (TripleP står för Positive Parenting Programme). Programmet har ett starkt forskningsstöd med ett ursprung vid University of Queensland i Australien och är idag spritt till alla världsdelar.

Här i Sverige är Uppsala kommun en föregångare och har en ambition att erbjuda alla intresserade föräldrar med barn mellan 0-5 år att gratis ta del av TripleP’s program. TripleP erbjuder tre nivåer av tjänster till föräldrar:

 • Föreläsningar
 • Enskild rådgivning
 • TripleP-grupper

Vi tycker att det är ett fantastiskt bra initiativ av Uppsala kommun och från hösten 2018 kommer vi nu att kunna erbjuda våra blivande föräldrar, och inte minst de som väntar sitt andra eller tredje barn, att ta del av  TripleP’s föreläsningar. Föreläsningarna har tre olika teman och kommer att ges vid olika tillfällen. Varje tillfälle startar kl. 17.30 och håller på till 19.00, vilket innebär ordentligt med tid för dialog och reflektion.

Vi drar igång de första föreläsningarna nu i höst:

 • 14 september: Styrkan med positivt föräldraskap – att vara förälder idag.
 • 21 september: Att forma trygga, kompetenta barn – hur man hjälper barn att bygga självkänsla
 • 28 september: Att forma motståndskraftiga barn – hur man hanterar känslor

Har ni redan barn så ta med dem, TripleP har barnvakt på plats här på Hjärtat!

Vill du komma med? Anmäl dig till din barnmorska eller maila till kontakt@bmhjartat.se.

Här kan läsa mer om hur Uppsala kommun arbetar med TripleP.

Barnvagnar intog Katalin

Ja, så var rubriken när unt.se skrev om Hjärtats kväll på Katalin den 9 februari. Sen inleddes texten så här:

“En något yngre publik än vanligt intog på torsdagskvällen Katalin i Uppsala. Då arrangerades en kväll för att lyfta upp barnaföderskor och mödravården i ljuset.”

Det var precis så det var. När majoriteten i Vårdstyrelsen i höstas beslutade att ändra ersättningen till gravida var det tungt hos oss på Hjärtat. De gravida vi möter skulle få mindre resurser och vi skulle få svårt att överleva. Vi möttes då av fantastiskt stöd från våra gravida. Det var tom så att en “Hjärtat-mamma”, Camilla Widell, föreslog en musikkväll.

Det var den som blev verklighet på Katalin. Emma Widell och hennes band spelade, Emma D Haglund spelade gitarr och sjöng barnvisor, Matilda Salmén berättade om sin fantastiska barnbok. Och alla vi andra pratade, umgicks, åt mat och hade trevligt.

Det var tom så att flera kom fram och föreslog att “borde vi inte göra det här till en tradition”? Vi får väl se…

Men viktigast av allt – vi fick lite ljus på att det behövs bra resurser till det största miraklet i livet: att skapa, bära och föda våra barn!

Kvalitetsprodukter på Hjärtat

Vi kommer snart att börja sälja ett litet urval kvalitetsprodukter på Hjärtat. Det kommer att vara produkter som är bra för dig som är gravid eller för er som just har fått ett litet barn. Vi pratar nu med några olika leverantörer för att se vilka som håller hög kvalitet i alla led. Vi vill ha riktigt bra funktionalitet men också bra material och bra produktionsvillkor. Dessutom ska det vara produkter som vi själva gillar!

Vi börjar i liten skala. Hellre få men bra produkter. Sen vill vi gärna utveckla verksamheten tillsammans med dig som går hos oss och använder produkterna. Så vad du tycker är viktigt för oss!

Influensatider

Är du gravid så rekommenderar Landstinget och Folkhälsoinstitutet att du vaccinerar dig för säsongsinfluensa. Rekommendationen är att du vaccinerar dig efter vecka 16 då det är under den senare delen av graviditeten som risken ökar att du får en svår influensasjukdom.

Om du tillhör vissa andra riskgrupper rekommenderas du att vaccinera dig även före vecka 16 (du kan kolla med din barnmorska eller se nedan).

För dig som är gravid är vaccinationen gratis. Du kan välja att vaccinera dig på din vårdcentral eller på en vaccinationsbyrå.

Folkhälsomyndigheten skriver så här om vilka som rekommenderas vaccination:

“Följande grupper rekommenderas vaccination:
 personer 65 år och äldre
 gravida efter graviditetsvecka 16 (se nedan)
 vuxna och barn över 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd:
 kronisk hjärtsjukdom
 kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma
 andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).
 kronisk lever- eller njursvikt
 diabetes mellitus
 tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling (se nedan)

Gravida som inte ingår i någon annan riskgrupp rekommenderas vaccination efter graviditetsvecka 16 under höst-/vinterperioden då vaccinationer ges eftersom det är under den senare delen av graviditeten som de har en ökad risk för svår influensasjukdom. Gravida som även ingår i en annan riskgrupp (se ovan) rekommenderas vaccination även före graviditetsvecka 16.”

Hur slår Vårdstyrelsens beslut?

 

Vi har nu fått ta del av Vårdstyrelsens underlag inför sitt beslut om ändrad ersättning till MVC.

Av landstingets egna beräkningar framgår tydligt att Barnmorskemottagningen Hjärtat drabbas hårdast. Av alla Barnmorskemottagningar (och vårdcentraler) inom hela landstinget är det Hjärtat som får den kraftigaste minskningen av ersättningen 2017.

Nedanstående tabell är ett underlag inför det politiska beslutet. I absoluta tal är den minskade ersättningen till Hjärtat över 300 000 kr.

tabell

 

Nytt politiskt beslut för ersättning till MVC

Hjärtats framtid är hotad. Naturligtvis gör det oss bekymrade. För oss själva förstås, men framför allt för det stora antalet gravida och deras partners som varje år söker sig till oss under sin graviditet. Vi tror nämligen att vi har utvecklat en verksamhet som är bra för våra gravida och deras partners när de väntar sitt barn.

Nu har Landstingets Vårdstyrelsen i början på sommaren fattat beslut om att ändra ersättningen till barnmorskemottagningarna.

Konsekvenserna för oss på Hjärtat är att vi (räknat på 2015 års siffror) får cirka 300 000 kr mindre i ersättning för 2017. Hjärtats vinst 2015 var 97 000 kr. Då förstår alla att det blir svårt att få verksamheten att gå ihop.

Räknat per gravid kvinna blir vår ersättning cirka 400 kr mindre. En enkel lösning vore ju då att helt enkelt erbjuda alla gravida kvinnor ett besök mindre. Ni förstå ju att det är en lösning som inte är rimlig och som vi aldrig skulle göra.

Att sänka lönerna till våra barnmorskor med 1 500 kr per månad är inte heller en lösning, även om det motsvarar den sänkta ersättningen.

Nej, vi har istället bestämt oss för att söka resurser på annat sätt. Just nu vet vi inte hur det ska gå till eller om vi lyckas. Men vi har också bestämt att vi – om ingen annan lösning kommer fram – är beredda att ta en förlust på 250 000 kr (eller vad det nu blir) under 2017.

Naturligtvis är det inte hållbart långsiktigt. Men vi stänger inte Hjärtat förrän vi har uttömt alla andra möjligheter. Och vi är naiva nog att tro att även politiker kan ändra sig när de inser konsekvenserna av sina beslut. Vi har redan sett exempel på det när vi har kontaktat våra politiker. Till exempel Anna-Karin Klomp (ledamot i Vårdstyrelsen) reagerade ungefär så här när vi hade en dialog med henne: ”Jag ber om ursäkt för att jag inte hade satt mig i frågan mer ordentligt innan vi fattade beslutet. De här konsekvenserna är inte rimliga. Nu tycker jag att vi i Vårdstyrelsen måste fatta ett nytt beslut.”

Anna-Karin är KD-politiker, men för oss är inte partibeteckningen det viktiga. Vi har svårt att se att det här är partipolitik. För oss är Anna-Karins agerande ett exempel på civilkurage oavsett partibeteckning! Däremot har inte Vårdstyrelsens majoritet varit lika intresserade av en dialog med oss. Där fick vi vänta två månader innan vi ens fick ett svar på våra mail.

Vi har fram till nu haft strategin att bara prata om det här beslutet med de ansvariga, landstingets politiker och tjänstemän. Men nu behöver vi en ny strategi. Beslutet påverkar faktiskt de Uppsalabor som planerar att skaffa barn.

Hur är då bakgrunden?

Landstingets vårdstyrelse har beslutat att omfördela resurserna till alla gravida. Vissa grupper av gravida anser man har större behov än andra grupper. De gravida som anses ha större behov av en barnmorska under sin graviditet, och som därför ges mer resurser, är:

·       Utlandsfödda (utanför EU)

·       Arbetslösa

·       Lågutbildade (högst grundskoleutbildning

·       Ensamstående med barn

·       Den som har flyttat inom senaste året

Hur har man kommit fram till dessa faktorer? Jo, man vill styra resurserna på samma sätt som till vårdcentraler. För vårdcentraler använder man ett fördelningsinstrument som kallas CNI. Det anses vara ett bra instrument för att bedöma vårdbehovet i befolkningen. Men CNI är inte applicerbart på MVC, vi har t ex inte så många ”ensamstående över 65 år” som väntar barn (”ensamstående över 65 år” är ett av de sju kriterierna i CNI).

Det vårdstyrelsen nu har gjort är att använda ett eget instrument, med delar av faktorerna från CNI. Detta egna instrument används från 2017 för att styra resurserna till de gravida. Vi bedömer att de fem kriterierna ovan, med ett undantag, saknar relevans när det gäller att förstå de gravida kvinnornas olika behov.

Vår erfarenhet är att utlandsfödda (utanför EU) ofta kräver mer resurser under graviditeten, framför allt om man inte behärskar det svenska språket och behöver tolkhjälp.

Men vi kan inte se att de övriga kriterierna är lämpliga för att bedöma behoven hos gravida kvinnor. Det är till exempel inte vår erfarenhet att kvinnor med grundskoleutbildning har större behov av en barnmorska under sin graviditet än kvinnor med andra utbildningar. Vi kan inte heller se att arbetslösa kvinnor har större behov av en barnmorska än kvinnor som arbetar. Där är det nog snarare tvärtom. Gravida kvinnor som arbetar, kanske i ett stressigt arbete, eller med pendling, har ofta stora behov av samtal med sin barnmorska under sin graviditet.

Det är mycket möjligt att grupperna ovan har större behov av vård i allmänhet eller har större behov av annat samhälleligt stöd. Till exempel så bedömde vårdstyrelsens ordförande att dessa grupper röker mer och är mer överviktiga. Det kanske är så, men är inte andra professioner mer lämpade att hantera det än barnmorskor? Till exempel någon på en vårdcentral. Ska resurser för dessa ändamål tas från de gravida?

Alla gravida har naturligtvis inte samma behov. Därför bemöter vi varje gravid kvinna och hennes partner individuellt och det gör man säkert på alla barnmorskemottagningar. Det betyder att vissa gravida kvinnor får ”mer” av oss. Men det är svårt att enkelt kategorisera de kvinnorna i grupper, där vissa grupper generellt har större behov än andra. Tvingas vi ändå göra det, så ser vi ofta större behov hos de kvinnor som till exempel:

·       Är förstföderska

·       Väntar tvillingar

·       Är rädda inför förlossningen

·       Har en psykisk ohälsa

·       Har språksvårigheter

Vi kommer att fortsätta att tala med våra politiker och få fler att inse det orimliga i beslutet. Vi kommer också att söka annan finansiering, men här är vi amatörer. Vi vet inte riktigt hur vi ska gå till väga. Finns det tillräckligt många som vill att Hjärtat ska finnas kvar även efter 2017?

Till dig som tycker att vårt engagemang för resurser till de gravida kvinnorna är värt att stödja: Vi tar gärna emot alla förslag du har!

Välkommen Anna

Nu har vi en ny barnmorska på Hjärtat. Vi hälsar Anna Arwidson välkommen till oss. Anna kommer senast från BB Stockholm men har också arbetat på Förlossningen på Akademiska. Vi är jätteglada att Anna nu vill vara en Hjärtat-barnmorska!

MammaMage-träning

Två av oss på Hjärtat, Annika Hägerkvist och Karin Hannrup, är nu certifierade MammaMage-tränare. MammaMage är speciella övningar för att stärka kroppen efter en graviditet.

Under en graviditet tänjs både inre och yttre magmuskler ut i takt med att barnet växer. Det är naturligt. Lika naturligt är att magmusklerna drar ihop sig igen efter graviditeten. Men ibland vill eller behöver vi hjälpa till med aktiva övningar för att stärka kroppen och framför allt magen. Då är det viktigt att träna rätt så att vi hjälper och inte förvärrar.

MammaMage är en samling träningar speciellt anpassade för kvinnor efter graviditet. Våra certifierade barnmorskor är också speciellt tränade i att undersöka och diagnosticera magmuskulaturen och rekommendera de övningar som är mest lämpade.

Cert-tranare

 

KUB-test

Under sommaren, v. 25 – v. 32 erbjuder landstinget i Uppsala KUB-test endast till kvinnor över 35 år.

Inga studiebesök på förlossningen

Akademiska sjukhuset har tyvärr inte möjlighet att ta emot några förlossningsvisningar för gravida efter den 1 april. Den akuta orsaken är ombyggnadsarbeten som sker på förlossningen under våren.

Vi har haft många visningar på förlossningen, både i vårt grupprogram och i våra Profylaxkurser. Vi vet att visningarna varit mycket uppskattade och vi beklagar verkligen att förlossningen inte längre har möjlighet att ta emot oss. Vi hoppas att vi kan få möjlighet att återuppta våra visningar igen efter sommaren.

Gratis preventivmedel

För alla upp till 25 år är preventivmedel gratis från den 1 mars 2016. Det beslutade landstingsfullmäktige i Uppsala den 9 februari. Detta gäller alla preventivmedel som ingår läkemedelsförmånen. Tidigare har dessa preventivmedel varit subventionerade, men kommer nu att vara helt gratis.

Zika virus

Den senaste tiden har media rapporterat om zikaviruset på olika platser i världen, bland annat Syd- och Centralamerika.  Gravida har uppmärksammats som en särskild riskgrupp. Smittskyddsenheten på Akademiska sjukhuset rekommenderar att man läser på Folkhälsomyndighetens sidor för att få aktuell och tillförlitlig information. Det kan du göra genom att följa dessa länkar:

Frågor och svar om zikavirus

Sjukdomsinformation om zikavirus

Zikavirus i Central- och Sydamerika

Vaccination mot influensa

Landstinget i Uppsala och Socialstyrelsen rekommenderar gravida att vaccinera sig mot säsongsinfluensa. Är du gravid så får du vaccinera dig gratis och du vänder dig i första hand till din egen Vårdcentral. Rekommendationen är att du vaccinerar dig från graviditetsvecka 16. Mer information hittar du i Socialstyrelsens rekommendationer.

Karin Hannrup ny Hjärtatbarnmorska

Den 17 augusti börjar Karin Hannrup på Barnmorskemottagningen Hjärtat. Karin var faktiskt med en kort period precis i starten av Hjärtat, men valde sen att arbeta vidare som förlossningsbarnmorska på Akademiska sjukhuset. De senaste åren har Karin jobbat på barnmorskemottagningen i Flogsta. Men nu är vi överens med Karin om att det är dags för henne att komma tillbaka och bli en av barnmorskorna i teamet här på Hjärtat.

Eftersom Karin är en mycket erfaren förlossningsbarnmorska kommer hon också att direkt delta i vårt samarbete med förlossningen.

Vi är jätteglada att få Karin som kollega och arbetskamrat och vi är helt övertygade om att Karins erfarenhet kommer att hjälpa oss att utveckla Hjärtat vidare.

Patientlag

Från den 1 januari finns Sveriges första Patientlag (2014:821). Den nya patientlagen stärker patientens delaktighet, integritet och självbestämmande. Patientens ställning stärks i relation till vårdgivare och myndigheter. Naturligtvis gäller patientlagen på samma sätt om vårdgivaren är privat (som Hjärtat) eller offentligt driven.

Den kanske viktigaste förändringen för oss på Hjärtat och de som tar del av våra tjänster är att alla patienter nu har rätt att välja öppenvård i hela landet. Det betyder t ex att du som är gravid och pendlar till Stockholm fritt kan välja om du vill tillhöra en barnmorskemottagning i Stockholm eller Uppsala.

Men individens (patientens) ställning stärks alltså också på andra sätt. Vill du läsa mer så kan vi rekommendera information på 1177 eller SKL. Du kan också läsa den här sammanfattningen från SKL.

THERÉSE TILLBAKA

Nu i januari kom Therése tillbaka efter ett års föräldraledighet. Kul, tycker vi! Therése kommer under våren och sommaren att jobba 50%. Hur mycket Therése kommer att jobba i höst får vi se längre fram.

Vi har också förlängt kontrakten med både Kicki och Annika, vilket vi är mycket glada för!

KLAMYDIA- OCH GONORRÉTEST VIA NÄTET

Sedan 2012 kan både kvinnor och män testa sig gratis för klamydia via nätet. Nu, från den 26 maj 2014, har landstinget i Uppsala infört att man också automatiskt testas för gonorré ”på köpet”. Gonorré är betydligt ovanligare än klamydia, men ökar. I Uppsala län upptäcks cirka 1 300 fall av klamydia och cirka 20 fall av gonorré varje år.

Både klamydia och gonorré orsakas av bakterier och är smittsamma vid sex. Båda kan behandlas.

Att testa sig via nätet är enkelt, det du behöver är ett konto på Mina Vårdkontakter. Där beställer du testet, du får vad du behöver hemskickat och skickar in ditt test i ett svarskuvert. När ditt test är analyserat ser du svaret i Mina Vårdkontakter.

Naturligtvis kan du fortsätta att komma till oss på Hjärtat och testa dig om du föredrar det. Du kanske har frågor du vill ta upp i samband med provtagningen. Det är också gratis.

AUSTRALIENSISK FORSKARE TILL HJÄRTAT

Den 15 oktober kommer den australiensiska barnmorskan och forskaren Helen Haines till Hjärtat för att inleda en workshop om ”caseload midwifery”.

Helen Haines är forskare vid University of Melbourne och gästforskare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala Universitet. Helen Haines har medverkat till att utveckla ”caseload-modellen” i Melbourne, Australien, vilken kan beskrivas så här:

”Hospital midwifery programs primarily aim to provide you with continuity of care with a known midwife or small team of midwives. The midwives coordinate care with other members of the health-care team, including obstetricians, paediatricians, dieticians, social workers and others.

Experiencing a continuity of care from a midwife (or small group of midwives) through pregnancy and beyond can provide you with the opportunity to develop trust in your midwife, to be an active participant in the decision making around pregnancy care, and have consistency of advice and information. Most importantly, continuity of midwifery care helps you feel more in control during the labour and birth.”

Workshopen den 15 oktober arrangeras i samarbete mellan Förlossningen på Akademiska sjukhuset och Hjärtat.

MUSIKHJÄLPEN

I år är Musikhjälpen extra angelägen för oss på Hjärtat. Dels för att den sänds från Uppsala, men framför allt för att årets insamling handlar om att stoppa HIV. Vi vet att vi har många kollegor, barnmorskor, runt om i världen som för en svår kamp för att stoppa i HIV i sina hemländer

För några veckor sedan var Mwajuma hos oss under några dagar. Mwajuma är barnmorska i Tanzania och där hon arbetade var HIV ett stort problem. Nu är hon tillbaka i Tanzania och hennes personliga mål är att kunna öppna en klinik i sin hemstad med Hjärtat som förebild. Tänk om hon lyckas!

Under den här veckan som Musikhjälpen pågår kommer ni att då och då se oss på stan för att både dela ut kondomer och samla in pengar. Vi kommer också att ha en bössa uppe på mottagningen.

Vi har också bestämt att under Musikhjälpen-veckan kommer alla pengar vi får in för fikat i våra föräldragrupper att gå till Musikhjälpen.

BRÅTTOM MED BIL TILL FÖRLOSSNINGEN?

Fram till den 30/6 pågår bygget av en ny väg från Dag Hammarskjölds väg in till Akademiska. Det innebär att det bara finns en bilväg till förlossningen under den tiden. Den väg som är öppen är den norra infarten till sjukhusområdet, den vid Svandammen. Därifrån följer man skyltar och svänger höger före 30-huset. Se kartan här.


LÄGET PÅ FÖRLOSSNINGEN

Ni har säkert följt medias rapportering om situationen på förlossningen på Akademiska sjukhuset. Det är ett stort antal barnmorskor som sagt upp sig och även om sjukhuset samtidigt har rekryterat andra barnmorskor är läget bekymmersamt. Vi på Hjärtat följer förstås utvecklingen för att kunna ge så aktuell och korrekt information som möjligt. Vi vet av de frågor vi får att det finns en (högst naturlig och relevant) oro hos flera av er som ska föda i sommar. Även om ledningen arbetar hårt för att lösa den akuta situationen talar det mesta för att det kommer att bli en sommar med lägre bemanning än vanligt på förlossningen. Naturligtvis kommer det att på något sätt påverka de som ska föda barn (och de som arbetar där). För att få den senaste informationen rekommenderar vi att du läser den information som sjukhuset själva lägger ut på: http://www.akademiska.se/kvinnosjukvard

Och naturligtvis vill vi att du fortsätter att fråga oss vid dina besök hos oss på Hjärtat, så att vi kan berätta vad vi vet om hur situationen och planeringen på förlossningen utvecklas.

HJÄRTAT PÅ FÖRLOSSNINGEN

Nu har vårt samarbete med förlossningen på Akademiska tagit en ny form. Det som startade som ett pilotprojekt 2012 har successivt utvecklats. Nu, från den 18 augusti 2014, har vi ett långsiktigt samarbetsavtal där Hjärtats barnmorskor bemannar en tjänst på förlossningen året runt.

Det här betyder att du som går på Hjärtat har chans att möta en barnmorska du känner igen när det är dags att föda.

Vi kommer att göra så att 2-3 av våra barnmorskor i taget delar på tjänsten. Varje barnmorska kommer att vara på förlossningen under minst 10 veckor innan någon ny kliver in. Nu från den 18/8 är det Anita, Emilia och Helena som är uppe på förlossningen och förlöser.

Vi är mycket glada att ha det här samarbetet. Det betyder inte bara att du har chans att möta en barnmorska du känner igen, det betyder också att vi hela tiden är uppdaterade på verksamheten på Förlossningen. Det bidrar till att vi hela tiden utvecklar vårt arbete med att förbereda våra gravida inför födandet.

Samarbetet innebär också att Förlossningen hela tiden har aktuell kompetens om arbetet på barnmorskemottagningen.

Det här samarbetet är unikt. Tillsammans med Förlossningen kommer vi att fortsätta utveckla samarbetet med målet att det skall gynna alla födande kvinnor och deras partners.