Vad tycker kvinnor som fött barn är viktigt för kvaliteten i vården?

Vad tycker kvinnor som fött barn är viktigt för kvaliteten i vården?

Myndigheten för vårdanalys har fått i uppdrag att följa upp regeringens satsning på förlossningsvård och kvinnors hälsa. En metod man valt är att fråga kvinnor direkt vad man tycker är viktigt när man är gravid, under förlossning och efter födseln. Det tycker vi är ett bra angreppssätt, det är bra att man frågar kvinnorna om deras egna erfarenheter.

Vi tycker också att det är bra att man följer upp regeringens satsning på graviditet- och förlossningsvård, särskilt då vårt projekt “Känd barnmorska” finansieras med medel från den satsningen.

Nu har myndigheten bett oss på Hjärtat om hjälp att hitta kvinnor som kan och vill vara med på en gruppintervju.  Intervjun kommer att vara hos oss på Hjärtat onsdagen den 26 juni kl. 10.00 och beräknas ta 2 timmar. Man vill ha en grupp av 5-6 kvinnor.

Vill och kan du vara med och dela med dig av dina erfarenheter och vad du tycker är viktigt under graviditet och förlossning? Maila din barnmorska på Hjärtat eller till kontakt@bmhjartat.se.

Du kan läsa mer om intervjun här.

 

Barnmorskemottagningen Hjärtat i uppsala