Träffa en trygg och lyhörd barnmorska

Vill du komma i kontakt med en Hjärtat-barnmorska?

Kontakta oss

Profylax online - "Föda med trygghet"

Nu har vi bokat in höstens profylax online. Vi startar med fyra kurser, men är behovet större så lägger vi in fler.

Till skillnad från de flesta andra profylaxkurser så omfattar får profylaxkurs “Föda med trygghet” två tillfällen. Det kräver lite mer tid av dig och din partner, men det ger också mer tillbaka. Och vi får tillfälle att både, lära ut,  träna verktygen och samtala.

“Föda med trygghet” bygger på både aktuell forskning och många års praktisk erfarenhet av hur du som kvinna aktivt kan hantera födandets olika faser. Men också hur du som partner kan gå från passiv åskådare till att vara ett aktivt – och mycket viktigt – stöd när ditt barn ska födas.

Naturligtvis är alla våra profylaxkurser “live”, det är en levande barnmorska  med stor erfarenhet som möter dig – inget är förinspelat.

De fyra kurser vi lagt in är två kvällskurser (17.30-21.00) och två helgkurser (fredag 15.00-18.30  och lördag 09.30-13.00).

Barnmorskemottagningen Hjärtat i uppsala