Överburenhet och igångsättning

Akademiska sjukhuset har ändrat sina rutiner vad gäller igångsättning av en förlossning som är överburen, relaterat till resultatet från en nationell studie vid namn SWEPI. Från och med i november 2019 erbjuds alla gravida som når vecka 41+0, istället för 42+0 som tidigare varit rutin, en kontroll. Kontrollen sker på förlossningsavdelningen med CTG, ultraljud samt en undersökning av livmodertappens mognad.

Beroende på hur kvinnan och barnet i magen mår, beslutas sen om igångsättning samma dag eller om man ska avvakta ett par dagar. Man kan också själv välja att avvakta om allt känns bra.

Det finns flera olika metoder att sätta igång en förlossning, metoden bestäms utifrån hur mogen livmodertappen är. Vanligt är att man som förstagångsföderska får starta sin igångsättning med tabletter, Angusta, åtta tabletter som tas varannan timme. Detta kan man ofta göra hemma, för att sedan komma in till sjukhuset igen när man tagit alla sina doser för att sedan gå vidare i nästa steg i igångsättningen.

Din barnmorska hjälper dig att boka denna kontroll på ditt sista besök här på Hjärtat.

Barnmorskemottagningen Hjärtat i uppsala