Träffa en trygg och lyhörd barnmorska

Vill du komma i kontakt med en Hjärtat-barnmorska?

Kontakta oss

One Million Babies

Vi på Hjärtat har nu beslutat oss för ett samarbete med den svenska graviditetsappen “One Million Babies”. Det finns ett flertal gravidappar och flera är seriösa och håller bra kvalitet, men vi klarar inte att ha koll på alla.

One Million Babies är framtagen av svenska forskare och bygger sin statistik på data från mer än 1 000 000 graviditeter. Det är en seriös app som bygger på vad vi idag vet om graviditeter och födande. Den är helt fristående från andra intressen, oavsett om det är företag eller intresseorganisationer. Utrymmet för reklam är mycket begränsat och tydligt markerat. Det gör att vi är trygga i att vi rekommenderar en oberoende och seriös app.

Genom att lägga in dina egna uppgifter kan du också få mer säkra sannolikhetsberäkningar för till exempel beräknad födelsedag och andra händelser under graviditeten. Dina data vägs genom statiska beräkningar mot data från en stor mängd svenska graviditeter.

Appen fortsätter att utvecklas och vi kommer att bidra till ännu mer individanpassade funktioner. Därför tar vi mycket gärna emot dina synpunkter på förbättringsområden.

Barnmorskemottagningen Hjärtat i uppsala