Känd barnmorska läggs ner

Känd barnmorska läggs ner

Sedan 2017 har vi på Hjärtat utvecklat vårdmodellen ”Känd barnmorska” för att stötta gravida kvinnor med förlossningsrädsla. Det har varit ett framgångsrikt arbete i den meningen att deltagarna, både de gravida kvinnorna och deras partners, har varit mycket nöjda med vårdmodellen.  Detta stöds också av preliminära resultat från den forskare som varit knuten till arbetet.

“Känd barnmorska” innebär att de barnmorskor som den gravida lär känna och bygger en trygg relation till följer med hela vägen, alltså är med även under och efter förlossningen.

“Känd barnmorska” har blivit vår variant av den internationellt väl beprövade modell som kallas ”Case load”. Vi var först i Sverige med att prova en modell anpassad till våra svenska förhållanden. “Känd barnmorska” har uppmärksammats både i tidningar, radio och TV här i Uppsala, men även nationellt och internationellt.

Vår ambition har varit att fortsätta utveckla vårdmodellen, bland annat i samarbete med förlossningen, så att fler gravida kan få ta del av den.

Men nu är det klart att från årsskiftet läggs ”Känd barnmorska” ner. Region Uppsala har valt att prioritera statsbidragen till andra verksamheter och ger inte ”Känd barnmorska” fortsatt finansiering.

Naturligtvis betyder det sorg för oss på Hjärtat. Sorg för att vi vet vad det har betytt för de gravida som kunnat ta del av vårdmodellen. Vi har tagit del av många berättelser där en stark rädsla vänts till positiva upplevelser av födandet.

Men också sorg för att det inneburit en stimulerande utmaning i vår barnmorskeroll och att vi hittat en modell som faktiskt fungerade. Vi har varit genuint stolta över den unika verksamhet som vi har byggt upp.

Nu gläds vi åt att vi i alla fall hann inspirera beslutsfattare och kollegor i Region Stockholm som driver ett liknande projekt vidare, åtminstone några år till. Vi vet också att våra förtroendevalda i Uppsala undersöker möjligheterna att hitta fortsatt finansiering längre fram i tiden. Så vi har inte gett upp hoppet om att kunna återuppstå och starta på nytt.

Låt oss hoppas på det!

Barnmorskemottagningen Hjärtat i uppsala