Influensatider

Är du gravid så rekommenderar Landstinget och Folkhälsoinstitutet att du vaccinerar dig för säsongsinfluensa. Rekommendationen är att du vaccinerar dig efter vecka 16 då det är under den senare delen av graviditeten som risken ökar att du får en svår influensasjukdom.

Om du tillhör vissa andra riskgrupper rekommenderas du att vaccinera dig även före vecka 16 (du kan kolla med din barnmorska eller se nedan).

För dig som är gravid är vaccinationen gratis. Du kan välja att vaccinera dig på din vårdcentral eller på en vaccinationsbyrå.

Folkhälsomyndigheten skriver så här om vilka som rekommenderas vaccination:

“Följande grupper rekommenderas vaccination:
 personer 65 år och äldre
 gravida efter graviditetsvecka 16 (se nedan)
 vuxna och barn över 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd:
 kronisk hjärtsjukdom
 kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma
 andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).
 kronisk lever- eller njursvikt
 diabetes mellitus
 tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling (se nedan)

Gravida som inte ingår i någon annan riskgrupp rekommenderas vaccination efter graviditetsvecka 16 under höst-/vinterperioden då vaccinationer ges eftersom det är under den senare delen av graviditeten som de har en ökad risk för svår influensasjukdom. Gravida som även ingår i en annan riskgrupp (se ovan) rekommenderas vaccination även före graviditetsvecka 16.”

Barnmorskemottagningen Hjärtat i uppsala