Regeringen skriver den 4 mars: “Gravida kan ha rätt till graviditetspenning om det finns risker i arbetsmiljön. Socialstyrelsen har den 26 februari informerat om en särskild risk för gravida i vecka 20-36 med anledning av covid-19.”

Försäkringskassan skriver ned anledning av detta:

“Socialstyrelsen har bedömt att gravida, under den senare delen av graviditeten har en högre risk att föda för tidigt vid en covid-19 infektion. Det innebär att om du är gravid så kan du ansöka om graviditetspenning.”

Du hittar mer information på Försäkringskassans hemsida.

Barnmorskemottagningen Hjärtat i uppsala