Träffa en trygg och lyhörd barnmorska

Vill du komma i kontakt med en Hjärtat-barnmorska?

Kontakta oss

Vad tycker kvinnor om vården före, under och efter förlossning

Regeringen och SKR har en överenskommelse om satsningar på förbättrad vård före, under och efter födandet.

En del i detta är att fråga gravida kvinnor och nyblivna mammor vad de själva tycker. Alla kvinnor som ska föda barn, eller nyligen fött barn, erbjuds besvara en enkät för att ge sina upplevelser av vården. Enkäten hanteras av SKR och starten sker nu i december 2020.

Enkäten är uppdelad i tre delar och besvaras vid tre tillfällen:

  • Under graviditeten i vecka 25.
  • 8 veckor efter att man fött sitt barn.
  • Ett år efter födandet.

Enkäten fylls i via 1177 och du kan läsa mer om hur du gör på SKRs hemsida.

Vi på Hjärtat tycker att det är viktigt att du gör din röst hörd. Det hjälper oss att stärka det som är bra och förändra det som borde bli bättre.

Vi tycker också att det är viktigt att våra politiker, som bland annat fattar beslut om hur resurser ska fördelas, får en bra bild av kvinnor själva tycker är viktigt under graviditet och födande.

Barnmorskemottagningen Hjärtat i uppsala