Gravida och covidvaccination

Folkhälsomyndigheten och region Uppsala rekommenderar vaccination mot covid-19 för alla som är gravida. Även till de som haft covid. Vaccinationen skyddar både dig som är gravid och ditt barn.

I detta informationsblad kan du läsa mer om Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Där finns även en QR-kod till myndighetens hemsida med aktuell information.

Barnmorskemottagningen Hjärtat i uppsala