TripleP

Vi har inte längre några TripeP-föreläsningar på Hjärtat, men vi kan rekommendera deras verksamhet via Uppsala kommun.

Läs gärna mer info nedan.

TripleP är ett program för att hjälpa föräldrar att göra föräldraskapet både enklare och roligare (TripleP står för Positive Parenting Programme). Programmet har ett starkt forskningsstöd med ett ursprung vid University of Queensland i Australien och är idag spritt till alla världsdelar.

Så här skriver man på sin hemsida:

“Triple P gives parents simple and practical strategies to help them build strong, healthy relationships, confidently manage their children’s behavior and prevent problems developing.”

Här i Sverige är Uppsala kommun en föregångare och har en ambition att erbjuda alla intresserade föräldrar med barn mellan 0-5 år att gratis ta del av TripleP’s program. TripleP erbjuder tre nivåer av tjänster till föräldrar:

Föreläsningar, som är till för alla föräldrar (eller du som ska bli förälder). På föreläsningarna får du ta del av enkla verktyg för att lösa vardagens bekymmer och för att vägleda dina barn till trygga individer. Det är dessa föreläsningar vi erbjuder på Hjärtat.

Enskild rådgivning, för dig som känner att du vill ha mer individualiserad hjälp. Rådgivningen omfattar fyra tillfällen.

TripleP-grupper, för er som hamnat i en ond spiral med återkommande problemsituationer med ditt barn och som vill lösa upp detta tillsammans med en liten grupp med andra föräldrar.

Allt detta kan TripleP erbjuda kostnadsfritt i Uppsala tack vare kommunens satsning.

Föreläsningarna har tre olika teman och ges vid olika tillfällen.

  1. Styrkan med positivt föräldraskap – att vara förälder idag.
  2. Att forma trygga, kompetenta barn – hur man hjälper barn att bygga självkänsla
  3. Att forma motståndskraftiga barn – hur man hanterar känslor

Föreläsningarna är praktiska och verklighetsnära. De innehåller också enkla, användbara verktyg som du direkt kan pröva på hemmaplan.

Du kan ta del av enstaka föreläsning eller delta vid hela föreläsningsserien. Föreläsarna kommer från Uppsala kommun, har lång erfarenhet av arbete med barn och är väl tränade i TripleP-metoden.

Föreläsningarna ges ofta i samarbete med förskolor eller bibliotek.