Babymassage

Babymassage är massage genom beröring. Beröringen stimulerar hudens receptorer som aktiverar det parasympatiska nervsystemet och frisätter ”lugn och ro”-hormoner.

Babymassage hjälper dig att stanna upp i nuet tillsammans med ditt barn och underlättar för dig att på ett naturligt sätt uppmärksamma och tolka barnets signaler. Och hjälper dig att med enkla metoder skapa en rofylld samvaro med ditt barn.

Babymassage är ett lustfyllt sätt att stimulera anknytningsprocessen mellan dig och ditt nyfödda barn. Lämplig ålder på barnet är från nyfött och upp till cirka sex månader (innan det börjar krypa).

Varje kurs omfattar fyra tillfällen (fredagar kl. 10.15 – 11.45) och ger dig redskap du sen använder på egen hand tillsammans med ditt barn. Babymassagen leds av våra barnmorskor Emilia och Camilla.

Vi lägger successivt upp startdatum här, men har ännu inte bestämt när nästa grupp startar.

Du bokar plats och betalar via länken ovan (när vi har lagt ut den). När du betalat är din anmälan bindande.