Föda med trygghet

Kommande kursstarter:

18-19 november   helgkurs

22 november

2-3 december   helgkurs

11 januari

1 februari

Du bokar plats genom att följa länken vid det datum som passar er. Din anmälan med betalning (swish) är bindande.

OBS  vi öppnar successivt upp kommande kurser.

Den förberedande kursen “Föda med trygghet”, ger dig verktygen, både praktiska och mentala så att du kan gå från osäker till förberedd, från passiv till aktiv, från orolig till trygg.

“Föda med trygghet”, följer ett väl beprövat och mycket uppskattat koncept från Jordemors Profylax, utvecklat av Helena Eriksson med hjälp av barnmorskekollegor. Du kan läsa mer om “Föda med trygghet” och våra profylaxkurser längre ner på sidan eller på  Jordemors hemsida.

“Föda med trygghet” bygger på både aktuell forskning och många års praktisk erfarenhet av hur du som kvinna aktivt kan hantera födandets olika faser. Men också hur du som partner kan gå från passiv åskådare till att vara ett aktivt – och mycket viktigt – stöd när ditt barn ska födas.

Måste man vara ett par för att gå profylaxkursen? Självklart inte. Det viktiga är att du som ska föda tar med dig den person som du vill ska vara med under förlossningen.

Till skillnad från de flesta andra profylaxkurser så omfattar vår profylaxkurs “Föda med trygghet” två tillfällen + ett uppföljningstillfälle. Det kräver lite mer tid av dig och din partner, men det ger också mer tillbaka. Och vi får tillfälle att både lära ut, träna verktygen och samtala.

Vi har nu sex kursledare som är utbildade i “Föda med trygghet”: Helena, Johanna, Karin W, Julia, Karin H och Anna, alla är erfarna barnmorskor på Hjärtat.

Alla våra kursledare har också aktuell erfarenhet av arbete på förlossningsavdelningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Kurserna ges på kvällstid eller som en intensiv helgkurs (fredag kväll och lördag förmiddag). Varje kurs består av två kurstillfällen à 3½ timme och ett tredje tränings- och repetitionstillfälle tillfälle på Hjärtat.

Vid behov kan vi även ordna individuella kurser. Vi har också kortare repetitionskurser för dig som ska föda igen.

Profylaxkursen – träning för ett litet team

”Föda med trygghet” vänder sig till blivande föräldrar, som vill förbereda sig inför sin förlossning. Lämplig tidpunkt under graviditeten är efter vecka 25.

Vi går bland annat igenom partnerns roll, andnings- och avslappningsövningar, olika förlossningsställningar samt den mentala förberedelsen.

Kursen omfattar:

-Två kurskvällar (à 3½ timmar) med teori, samtal, reflektioner och mycket praktiska övningar

-Ett tränings- och repetitionstillfälle (gäller bara de fysiska kurserna på Hjärtat)

-Kompendiet ”Träning för ett litet team – förberedelse inför förlossning”

Ur kursens innehåll:

Andning med avslappningsövningar

Massage och förlossningsställningar

Partnerns roll, coachning

Mental förberedelse inför födandet

Kunskap om det naturliga födandet

Olika metoder för smärtlindring