Profylaxkurs

Våra profylaxkurser, “Föda med trygghet”, följer ett väl beprövat koncept från Jordemors Profylax, utvecklat av Helena Eriksson med hjälp av barnmorskekollegor. Du kan läsa mer om profylax och våra profylaxkurser längre ner på sidan eller på  Jordemors hemsida.

Kurserna utvecklas kontinuerligt och den senaste uppdateringen var under 2020 och innebär att vi numera köra alla kurser online, på Zoom. Detta kommer vi att fortsätta med så länge pandemin kräver det.

Vi har sedan tidigare tre kursledare, Helena, Anita och Johanna, alla är barnmorskor på Hjärtat. De är alla tre mycket erfarna profylaxledare. Under hösten 2020 har även Karin W och Julia (också erfarna barnmorskor på Hjärtat) utbildat sig till profylaxledare.

Vi har tolv profylaxkurser online inplanerade under våren 2021, de flesta kvällskurser (två måndagar kl 17.30 – 21.00 + ett uppföljnings/träningstillfälle) och några helgkurser (fredag kväll kl. 15.00 – 18.30 och lördag kl. 09.30 – 13.00 + uppföljnings/ träningstillfälle).

Observera att datumen är preliminära!

Kvällskurser startar:

11/1, 2/2, 2/3, 23/3, 13/4, 26/4, 11/5, 2/6, 22/6.

Helgkurser startar:

22/1, 19/2.

Du bokar direkt på Studieförbundet Vuxenskolan som vi samarbetar med.

För dig som av olika skäl inte kan gå i en grupp erbjuder vi individuell kurs. Vi har också kortare repetitionskurser för dig som ska föda igen.

Profylaxkursen – träning för ett litet team

”Föda med trygghet” vänder sig till blivande föräldrar, som vill förbereda sig inför sin förlossning. Lämplig tidpunkt under graviditeten är efter vecka 25.

Vi går bland annat igenom partnerns roll, andnings- och avslappningsövningar, förlossningsställningar samt den mentala förberedelsen.

Kursen omfattar:

-Två kurskvällar (à 3½ timmar) med teori, samtal, reflektioner och mycket praktiska övningar

-Ett tränings- och repetitionstillfälle

-Kompendiet ”Träning för ett litet team – förberedelse inför förlossning”

Ur kursens innehåll:

Andning med avslappningsövningar

Massage och förlossningsställningar

Partnerns roll, coachning

Mental förberedelse inför födandet

Kunskap om födandet

Smärtlindring