Profylaxkurs

Våra profylaxkurser, “Föda med trygghet”, följer ett väl beprövat och mycket uppskattat koncept från Jordemors Profylax, utvecklat av Helena Eriksson med hjälp av barnmorskekollegor. Du kan läsa mer om profylax och våra profylaxkurser längre ner på sidan eller på  Jordemors hemsida.

“Föda med trygghet” bygger på både aktuell forskning och många års praktisk erfarenhet av hur du som kvinna aktivt kan hantera födandets olika faser. Men också hur du som partner kan gå från passiv åskådare till att vara ett aktivt – och mycket viktigt – stöd när ditt barn ska födas.

Till skillnad från en del andra profylaxkurser så omfattar vår profylaxkurs “Föda med trygghet” två tillfällen. Det kräver lite mer tid av dig och din partner, men det ger också mer tillbaka. Och vi får tillfälle att både lära ut, träna verktygen och samtala.

Vi har sedan tidigare tre kursledare, Helena, Anita och Johanna, alla är barnmorskor på Hjärtat. De är alla tre mycket erfarna profylaxledare. Under hösten 2020 har även Karin W och Julia (också erfarna barnmorskor på Hjärtat) utbildat sig till profylaxledare.

Alla våra kursledare har också aktuell erfarenhet som förlossningsbarnmorska på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Kurserna ges på kvällstid eller som en intensiv helgkurs (fredag kväll och lördag förmiddag). Varje kurs består av två kurstillfällen à 3½ timme och ett tredje tränings- och repetitionstillfälle tillfälle på Hjärtat.

Här lägger vi successivt in startdatum för kommande kurser:

10 januari

28 januari (obs helgkurs)

11 februari (helgkurs)

7 mars

31 mars

22 april (helgkurs)

5 maj

17 maj

1 juni

1 juli (helgkurs)

Du bokar plats genom att följa länken vid det datum som passar er. Din anmälan med betalning är bindande.

För dig som av olika skäl inte kan gå i en grupp erbjuder vi individuell kurs. Vi har också kortare repetitionskurser för dig som ska föda igen.

Profylaxkursen – träning för ett litet team

”Föda med trygghet” vänder sig till blivande föräldrar, som vill förbereda sig inför sin förlossning. Lämplig tidpunkt under graviditeten är efter vecka 25.

Vi går bland annat igenom partnerns roll, andnings- och avslappningsövningar, olika förlossningsställningar samt den mentala förberedelsen.

Kursen omfattar:

-Två kurskvällar (à 3½ timmar) med teori, samtal, reflektioner och mycket praktiska övningar

-Ett tränings- och repetitionstillfälle (gäller bara de fysiska kurserna på Hjärtat)

-Kompendiet ”Träning för ett litet team – förberedelse inför förlossning”

Ur kursens innehåll:

Andning med avslappningsövningar

Massage och förlossningsställningar

Partnerns roll, coachning

Mental förberedelse inför födandet

Kunskap om det naturliga födandet

Olika metoder för smärtlindring