Profylaxkurs

Profylaxkurs

Våra profylaxkurser, “Föda med trygghet”, följer det väl beprövade konceptet från Jordemors Profylax, utvecklat av Helena Eriksson med hjälp av barnmorskekollegor och andra samarbetspartners. Du kan läsa mer om profylax och våra profylaxkurser längre ner på sidan eller på  Jordemors hemsida.

Nu under 2020 har vi utvecklat “Föda med trygghet”, vilket bland annat innebär att vi lagt in ett extra träningstillfälle.

Våra kursledare är Helena, Anita och Johanna, barnmorskor på Hjärtat. De är alla tre mycket erfarna profylaxledare. Under hösten kommer även Karin W (också barnmorska på Hjärtat) att utbilda sig till profylaxledare.

Vi har 10 kurser inplanerade under hösten 2020, 3 helgkurser (fredag kl. 15.00-18.30 och lördag 09.30-13.00) och 7 kvällskurser (måndagar, kl. 17.30-21.00). Alla kurser har också ett tränings-/uppföljningstillfälle efter en vecka på kvällstid.

Startdatum (kväll): 10/8, 14/9, 15/9, 5/10, 2/11, 23/11 och 7/12

Startdatum (helg): 4/9, 16/10 och 20/11

Du bokar direkt på Studieförbundet Vuxenskolan som vi samarbetar med.

För dig som av olika skäl inte kan gå i en grupp erbjuder vi individuell kurs. Vi har också kortare repetitionskurser för dig som ska föda igen.

Profylaxkursen – träning för ett litet team

”Föda med trygghet” vänder sig till blivande föräldrar, som vill förbereda sig inför sin förlossning. Lämplig tidpunkt under graviditeten är efter vecka 25.

Vi går bland annat igenom partnerns roll, andnings- och avslappningsövningar, förlossningsställningar samt den mentala förberedelsen.

Kursen omfattar:

  • Två kurskvällar (à 3½ timmar) med teori, samtal, reflektioner och mycket praktiska övningar
  • Ett tränings- och repetitionstillfälle
  • Kompendiet ”Träning för ett litet team – förberedelse inför förlossning”

Ur kursens innehåll:

  • Andning med avslappningsövningar
  • Massage och förlossningsställningar
  • Partnerns roll, coachning
  • Mental förberedelse inför födandet
  • Kunskap om födandet
  • Smärtlindring