Föda med trygghet - live online

Kommande kurser (vi lägger successivt ut fler kurser).

9 och 16 november (stängd)

7 och 14 december

Kursen “Föda med trygghet” ger dig verktygen, både mentala och praktiska, så att du kan gå från passiv till aktiv, från orolig till trygg, från osäker till förberedd.

“Föda med trygghet” bygger på både aktuell forskning och många års praktisk erfarenhet av hur du som kvinna aktivt kan hantera födandets olika faser. Men också hur du som partner kan gå från passiv åskådare till att vara ett aktivt – och mycket viktigt – stöd när ditt barn ska födas.

Våra online-kurser är “live” med en mindre grupp (max åtta gravida) och din kursledare är en erfaren barnmorska. Våra kursledare, Helena, Johanna, Karin och Anna är barnmorskor på Barnmorskemottagningen Hjärtat och arbetar också regelbundet på förlossningsavdelningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Dom kan både teorin och praktiken.

Till kursen hör ett kompendium med teori och praktiska verktyg, vilket du får som pdf vid första kurstillfället.

Onlinekursen “Föda med trygghet” omfattar två tillfällen. Det kräver lite mer tid av dig och din partner, men det ger också mer tillbaka. Och vi får tillfälle att både lära ut, praktiskt träna verktygen och samtala.

Kurserna ges på kvällstid, kl. 17.30 – 21.00.

När du har anmält dig och betalat (swish) är din anmälan bindande.

Profylaxkurser är av Skatteverket godkända som friskvård.