Föräldragrupper

”Hjärtats program”

Vår modell för föräldragrupper, “Hjärtats program” omfattar nu tre föreläsningar och fyra gruppträffar, tre före förlossningen och en tillsammans med barnen. I programmet får du chans att lära känna och bygga nätverk med andra blivande föräldrar. Du kommer också på ett naturligt sätt att lära känna flera av oss som är barnmorskor på Hjärtat.

Föreläsningarna är inspelade så du tar del av dem när det passar dig. Du hittar länkarna under fliken “Föreläsningar”.

Naturligtvis är det frivilligt att vara med i ”Hjärtats grupp-program”, vill du/ni bara ha de individuella besöken hos er barnmorska så väljer ni att ha det så. Detta är också det vanligaste när man ska få sitt andra (eller tredje eller…) barn.

Föreläsningar

Ni som inte vill gå vårt grupprogram kan ta del av de tre föreläsningarna:

  1. Inför födandet
  2. Om amning
  3. Första tiden med barnet

Ni kan tillsammans med er barnmorska planera när ni vill se föreläsningarna så att ni sedan kan följa upp dem vid era individuella besök.

”Kropp & Hälsa”

Vid ett tillfälle, oftast när du är i vecka 15-20, är du välkommen till en träff med fokus på ”kropp &  hälsa” under graviditeten. På denna träff deltar en fysioterapeut och en dietist.

Pappaträffar

Vi har en särskild träff för blivande pappor, en ”pappaträff”, två-tre gånger per termin.

Vänta barn igen-träffar

För er som redan har barn och väntar på nästa barn i skaran har vi startat en särskild träff. Vi kallar den för ”Vänta barn igen-träff” och där repeterar vi en del av det ni säkert tog del av när ni väntade det första barnet. Vi pratar också en del om ”att få ett syskon”.

Regnbågsträffar

Vi bjuder in samkönade blivande föräldrar till en Regnbågsträff ungefär en gång per halvår. Till den träffen är alla samkönade par välkomna oavsett vilken barnmorskemottagning man går till.

Tvilling-träff

En eller ett par gånger per termin bjuder vi in till “tvillingträff” med fokus på er som väntar tvillingar. Alla som väntar tvillingar är välkomna, inte bara ni som är inskrivna på Hjärtat. I den här träffen samarbetar vi med Heidenstams öppna förskola, som har en verksamhet speciellt för tvillingar.

Alla ovanstående grupper/träffar är gratis för de är vår modell av den regionfinansierade mödravården.

Profylaxkurser: “Föda med trygghet”

Som ett komplement och fördjupning erbjuder vi också Profylax-kurser. Profylax-kurserna är en suverän förberedelse för er båda två inför förlossningen och ni kan läsa mer om dem under en annan flik här på hemsidan.