Föräldragrupper

Föräldragrupper

”Hjärtats modell”

På Hjärtat har vi utvecklat en modell där vi integrerar de vanliga individuella besöken hos barnmorskan och våra föräldragrupper. Resultatet har blivit något helt nytt, vi kallar det för ”Hjärtats grupp-program” och vi fortsätter hela tiden att utveckla det vidare.

I Hjärtats grupp-program, som omfattar fem tillfällen + en efterträff på Hjärtat, får du chans att lära känna och bygga nätverk med andra blivande föräldrar. Du kommer också på ett naturligt sätt att lära känna flera av oss som är barnmorskor på Hjärtat.

Under gruppträffarna går vi igenom bland annat relationen, förlossningsförloppet, smärtlindring, amning och mycket mer. Du träffar också en sjukgymnast, dietist, BVC-sköterska och relationspedagog.

Naturligtvis är det frivilligt att var med i ”Hjärtats grupp-program”, vill du/ni bara ha de individuella besöken hos er barnmorska så väljer ni att ha det så. Detta är också det vanligaste när man ska få sitt andra (eller tredje eller…) barn.

Föreläsningar

Ni som inte vill gå vårt grupprogram kan ta del av två föreläsningar, den ena med fokus på förlossningsförloppet och den andra med fokus på tiden efter. Varje föreläsning ges två-tre gånger per termin.

”Kropp & Hälsa”

Vid ett tillfälle, när du är i vecka 15-20, samlar vi bara er som är gravida till en ren kvinnogrupp. Fokus för den träffen är ”kropp &  hälsa” under graviditeten. Förutom en barnmorska från Hjärtat deltar också en sjukgymnast och en dietist i denna träff.

Pappaträffar

Från och med våren 2013 har vi också en särskild träff för blivande pappor, en ”pappaträff”, två gånger per termin.

Vänta barn igen-träffar

För er som redan har barn och väntar på nästa barn i skaran har vi från 2013 startat en särskild träff. Vi kallar den för ”Vänta barn igen-träff” och där repeterar vi en del av det ni säkert tog del av när ni väntade det första barnet. Vi pratar också en del om ”att få ett syskon”.

Regnbågsträffar

Vi bjuder in samkönade blivande föräldrar till en Regnbågsträff ungefär en gång per halvår. Till den träffen är alla samkönade par välkomna oavsett vilken barnmorskemottagning man går till.

Tvilling-träff

I mars 2014 genomförde vi vår första träff med fokus på er som väntar tvillingar. Tvillingträffen kommer att återkomma regelbundet, cirka en gång/termin. Alla som väntar tvillingar är välkomna, inte bara ni som är inskrivna på Hjärtat. I den här träffen samarbetar vi med Heidenstams öppna förskola, som har en verksamhet speciellt för tvillingar.

Tema-fika

Då och då bjuder vi in till fika med intressanta teman, ofta med inbjudna gäster. Exempel på teman vi har haft är ”Föräldrapenning och annat från Försäkringskassan”, ”barnförsäkringar” och ”det nyfödda barnet”.

 

Alla ovanstående grupper/träffar är gratis för de är vår modell av den landstingsfinansierade mödravården.

 

Profylaxkurser

Som ett komplement och fördjupning erbjuder vi också Profylax-kurser. Profylax-kurserna är en suverän förberedelse för er båda två inför förlossningen och ni kan läsa mer om dem under en annan flik här på hemsidan.