Föräldragrupper

Nu under pandemin kör vi alla grupper digitalt.

”Hjärtats program”

På Hjärtat har vi under hösten 2020 vidareutvecklat vår modell för föräldragrupper, det vi kallar “Hjärtats program”.

Hjärtats program omfattar nu tre föreläsningar och fyra gruppträffar, tre före förlossningen och en tillsammans med barnen. I programmet får du chans att lära känna och bygga nätverk med andra blivande föräldrar. Du kommer också på ett naturligt sätt att lära känna flera av oss som är barnmorskor på Hjärtat.

Föreläsningarna är inspelade så du tar del av dem när det passar dig. Du hittar länkarna under fliken “Föreläsningar”.

Naturligtvis är det frivilligt att var med i ”Hjärtats grupp-program”, vill du/ni bara ha de individuella besöken hos er barnmorska så väljer ni att ha det så. Detta är också det vanligaste när man ska få sitt andra (eller tredje eller…) barn.

Föreläsningar

Ni som inte vill gå vårt grupprogram kan ta del av de tre föreläsningarna:

  1. Inför födandet
  2. Om amning
  3. Första tiden med barnet

Ni kan tillsammans med er barnmorska planera när ni vill se föreläsningarna så att ni sedan kan följa upp dem vid era individuella besök.

”Kropp & Hälsa”

Vid ett tillfälle, när du är i vecka 15-20, samlar vi bara er som är gravida till en ren kvinnogrupp. Fokus för den träffen är ”kropp &  hälsa” under graviditeten. Förutom en barnmorska från Hjärtat deltar också en sjukgymnast och en dietist i denna träff.

Pappaträffar

Från och med våren 2013 har vi också en särskild träff för blivande pappor, en ”pappaträff”, två-tre gånger per termin.

Vänta barn igen-träffar

För er som redan har barn och väntar på nästa barn i skaran har vi startat en särskild träff. Vi kallar den för ”Vänta barn igen-träff” och där repeterar vi en del av det ni säkert tog del av när ni väntade det första barnet. Vi pratar också en del om ”att få ett syskon”.

Regnbågsträffar

Vi bjuder in samkönade blivande föräldrar till en Regnbågsträff ungefär en gång per halvår. Till den träffen är alla samkönade par välkomna oavsett vilken barnmorskemottagning man går till.

Tvilling-träff

I mars 2014 genomförde vi vår första träff med fokus på er som väntar tvillingar. Tvillingträffen kommer att återkomma regelbundet, cirka en gång/termin. Alla som väntar tvillingar är välkomna, inte bara ni som är inskrivna på Hjärtat. I den här träffen samarbetar vi med Heidenstams öppna förskola, som har en verksamhet speciellt för tvillingar.

Alla ovanstående grupper/träffar är gratis för de är vår modell av den regionfinansierade mödravården.

Profylaxkurser: “Föda med trygghet”

Som ett komplement och fördjupning erbjuder vi också Profylax-kurser. Profylax-kurserna är en suverän förberedelse för er båda två inför förlossningen och ni kan läsa mer om dem under en annan flik här på hemsidan.