Gynekologisk hälsokontroll

Regionen erbjuder alla kvinnor mellan 23 och 64 år och som är folkbokförda i länet regelbundna förebyggande gynekologiska cellprovskontroller. Normalt kallas du automatiskt vart tredje år av regionen till denna provtagning (är du över 51 år kallas du vart femte år). Här kan du läsa Region Uppsalas patientinformation och Information om cellprovet på 1177.

Du som inte gjort någon kontroll under de senaste tre åren kan komma även utan kallelse.

Hjärtat är en av de mottagningar som utför dessa provtagningar. Provtagningarna är helt kostnadsfria (ingen patientavgift).

Har du inte blivit kallad, eller tappat bort din kallelse, är du välkommen att kontakta oss för att boka en tid.

Du kan också boka tid själv via 1177 på någon av våra tider.