ATT VÄNTA BARN PÅ HJÄRTAT

Att vara gravid och vänta barn är en unik period i livet. En period fylld av förväntan, men också fylld av frågor. Hur ska det nya livet gestalta sig? Vad händer med vår relation? Blir det en pojke eller flicka? Hur utvecklas fostret? Vad händer med min kropp? Hur ska jag klara en förlossning?

Hos oss får alla frågor ta plats. Under en graviditet på Hjärtat får du tillfälle att i lugn och ro ställa alla de frågor som är viktiga för dig.

Självklart gäller det dig som är gravid. Men för oss på Hjärtat är det viktigt att även du som är partner till den gravida kvinnan och blivande pappa (eller en andra mamma) känner dig välkommen. Dina frågor är lika viktiga för oss och du har en given plats vid alla de besök som du vill delta i.

Hur går det till?

Du får en egen barnmorska som följer dig under hela graviditeten. Men vi är ett team, så du kommer att lära känna några av oss andra också. Kanske möts vi också när du föder – nästan alla av oss barnmorskor på Hjärtat jobbar regelbundet på förlossningen.

Vi utgår från det basprogram för mödravård som beslutats av regionen i Uppsala och som grundar sig på aktuella nationella rekommendationer. Men all mödravård är frivillig och alla graviditeter är lika unika som vi människor. Så tillsammans planerar vi hur dina graviditetsbesök ska läggas upp.

Genom besöken kan vi följa graviditetens utveckling och se att både mamma och barn mår bra. Vi använder olika mätmetoder, men också vår egen professionella erfarenhet och dina egna upplevelser. Vårt viktigaste redskap är samtalet.

Genom besöken får du/ni också möjlighet att förbereda dig/er, både inför förlossningen och inför föräldraskapet.

Generellt är besöken mer glesa i början av graviditeten och tätare ju längre fram vi kommer. Mot slutet brukar vi boka besök varannan vecka, för att kunna följa utvecklingen mer regelbundet.

På Hjärtat har vi tillsammans utvecklat ett eget program, Hjärtats program, som integrerar individuella barnmorskebesök med tre inspelade föreläsningar (se länkar under fliken “Kurser & Föreläsningar”) och gruppträffar tillsammans med andra par som väntar barn. Syftet är att kunna erbjuda ett bra program som förberedelse till både förlossningen och den omställning det innebär att få en ny familjemedlem.

Så på Hjärtat erbjuds ni möjlighet att ta del av ett program som bygger på ett stort utbyte med andra gravida par. Vår erfarenhet är att ni här kommer att knyta kontakter och bygga nätverk som kommer att hålla långt efter att ert barn har fötts.

Men om det inte passar dig/er att delta i grupper, eller om ni inte har tid, så kan ni gå hos oss helt individuellt. Självklart kan ni ta del av föreläsningarna och ta med reflektioner och frågor därifrån till besöket hos er barnmorska.

Om ni redan har barn och väntar tillökning i familjen, då erbjuds ni att delta i vår ”Vänta barn igen”-träff.

Förutom din barnmorska på Hjärtat har du också möjlighet att få tid hos andra specialister om du har behov av det. Det kan vara till exempel fysioterapeut (sjukgymnast), psykolog, specialistläkare eller dietist.

Mer information om vår verksamhet och hur det kan gå till får du om du tittar på denna informationsfilm.