Första besöket

OBS! Nu under Corona-situationen kan vi inte ha våra Info-träffar på plats på Hjärtat. Vi har istället spelat in en info-träff och vi ber er att titta på den innan ni kommer till inskrivningssamtalet.

Informationsmöte varje vecka

På Hjärtat bjuder vi in alla gravida, och partners, till ett informationsmöte direkt efter att du anmält dig till oss. Där informerar vi om saker som är bra att veta tidigt i graviditeten, t ex kost, motion, sex och fosterdiagnostik, beskriver hur vårt program ser ut och presenterar vår verksamhet.

Vi har informationsmöten varje vecka, så normalt kan du/ni komma redan veckan efter du kontaktat oss. För att det ska vara möjligt för så många som möjligt att komma på informationsmötet (även du som arbetspendlar) är de alltid förlagda i början eller slutet av dagen.

Det här informationsmötet är naturligtvis, precis som allt annat på Hjärtat, frivilligt. Men vi rekommenderar varmt att ni som väntar ert första barn tar del av informationsmötet. Detsamma gäller er som väntar barn på nytt, men inte varit hos oss på Hjärtat tidigare.

Inskrivningssamtal

Nästa besök är inskrivningssamtalet, där du träffar den barnmorska som ska följa dig under hela graviditeten.

”Inskrivningssamtalet” är ibland uppdelat på två besök. På det första inskrivningssamtalet går vi igenom alla dina/era frågor och planerar hur just din kontakt med oss ska vara. Vi har fokus på din hälsa och lägger också upp en graviditetsjournal. På inskrivningssamtal två ligger fokus på provtagningar.

Vi rekommenderar att ni kommer tillsammans på det första samtalet och vid alla andra besök hos oss, men vid provtagningen räcker det att du som är gravid kommer upp.

Det första inskrivningssamtalet bokar vi så tidigt som möjligt efter att du har kontaktat oss.

Till inskrivningssamtalet kan du skriva ut och i lugn och ro fylla i vårt Inskrivningsformulär.

På första samtalet kommer vi också att prata om dina levnadsvanor och om det finns något som du vill ändra på nu när du är gravid. Du kommer bland annat att få besvara några frågor om dina alkoholvanor. Det är ett standardiserat formulär (AUDIT) som används i hela Sverige och du skriva ut det också och fylla i det inför samtalet.

Om du inte vill/kan fylla i dessa i förväg så löser vi det under besöket.