Första besöket

Innan första besöket

Det första vi ber dig om är att se på denna informationsfilm (knappt 30 min), där vi  informerar om saker som är bra att veta tidigt i graviditeten, t ex kost, motion, sex och fosterdiagnostik. Du får också träffa några av våra barnmorskor och vi beskriver hur det är att gå på Hjärtat och presenterar vår verksamhet.

Vi rekommenderar att ni tar del av denna informationsfilm så snart som möjligt efter att ni fått veta att ni väntar barn (den är kapitelindelad så att du/ni lätt kan gå tillbaka och se om det du vill), och innan ni kommer på det första besöket hos er barnmorska, inskrivningssamtalet.

Det är är naturligtvis, precis som allt annat på Hjärtat, frivilligt. Men vi rekommenderar varmt att ni som väntar ert första barn tar del av informationsfilmen. Detsamma gäller er som väntar barn på nytt, men inte varit hos oss på Hjärtat tidigare.

Inskrivningssamtal

Nästa steg är inskrivningssamtalet, där du träffar den barnmorska som ska följa dig under hela graviditeten.

”Inskrivningssamtalet” är ibland uppdelat på två besök. På det första inskrivningssamtalet går vi igenom alla dina/era frågor och planerar hur just din kontakt med oss ska vara. Vi har fokus på din hälsa och lägger också upp en graviditetsjournal. På inskrivningssamtal två ligger fokus på provtagningar.

Vi rekommenderar att ni kommer tillsammans på det första samtalet och vid alla andra besök hos oss, men blir det ett separat besök för provtagning så räcker det att du som är gravid kommer upp.

Det första inskrivningssamtalet bokar vi så tidigt som möjligt efter att du har kontaktat oss.

Till inskrivningssamtalet kan du skriva ut och i lugn och ro fylla i vårt Inskrivningsformulär.

På första samtalet kommer vi också att prata om dina levnadsvanor och om det finns något som du vill ändra på nu när du är gravid. Du kommer bland annat att få besvara några frågor om dina alkoholvanor. Det är ett standardiserat formulär (AUDIT) som används i hela Sverige och du skriva ut det också och fylla i det inför samtalet.

Om du inte vill/kan fylla i dessa i förväg så löser vi det under besöket.