När barnet är fött

Vi kommer successivt att bygga upp en sida med lite information om vad som händer den första tiden efter att barnet är fött.

Via denna länk kommer ni till två filmer, som vi kan rekommendera. Den ena handlar om “Amning och hud mot hud” och den andra handlar om “BB-vård i hemmet och återbesök” (den beskriver bland annat det som vi brukar kalla “BB-på-väg”).

“Amningshjälpen” är en ideell förening som gärna ger information och råd till dig som vill amma.

“Amningshjälpen” har bland annat gett ut två broschyrer, som bland annat handlar om amning. Den ena heter “Sugen på en bra start” och den andra heter “Sugen på sömn”.

Som vanligt rekommenderar vi gärna 1177, som är en kvalitetssäkrad informationskanal. De har flera sidor och filmer om att sköta ett nyfött barn.

Plötslig spädbarnsdöd är extremt ovanligt i Sverige, men kan ändå oroa dig som just blivit förälder. Socialstyrelsen har get ut en enkel skrift, “Minska risken för plötslig spädbarnsdöd” med sex enkla råd till dig som är förälder.