När är det dags?

När vi närmar oss förlossningen är det naturligt att vi vill ha svar på frågorna: ”När är det dags?” och ”När ska jag åka in till förlossningen?”

Men lika naturligt som att vi alla bär på frågorna, lika naturligt är det att vi inte alla kan få samma svar. Det enda generella svar vi kan ge är: ”Det beror på.”

Ja, det beror på vem du är, hur ditt förlossningsarbete startar, hur trygg du är, hur trygg din partner är, hur din graviditet har varit, hur lätt du har att hantera dina sammandragningar och din smärta, hur långt du har att resa och många andra faktorer som påverkar ”när det är dags att åka in”.

Trots alla dessa ”det beror på” har vi sammanställt några guidelines kring när det är dags.

NÄR STARTAR DET?

Förlossningen kan starta på olika sätt, alltså kan tecknen på att den startat vara olika för olika kvinnor. Ofta kan den börja med värkar eller att vattnet går. Men den kan också starta med en liten blödning.

VÄRKAR

Livmodern är en muskel som tränar under hela graviditeten för att förbereda sig för förlossningen. Sammandragningarna kan kännas men är i allmänhet inte smärtsamma.

När förlossningsarbetet startar kan man känna molvärk i magen eller kramp i ryggen. Detta övergår i allmänhet till ett mer regelbundet värkarbete som engagerar hela livmodern och är mer smärtsamt.

Detta arbete gör att livmoderhalsen mjukas upp och modermunnen börjar öppna sig. I allmänhet tar detta arbete tid, framförallt för förstföderskor. Därför är det bra om man har ett regelbundet värkarbete med ca 1 minuts långa värkar innan man börjar fundera på att åka till förlossningen.

Det är naturligtvis svårt att generalisera, men ofta gör man alltså en stor del av förarbetet hemma innan man åker in till förlossningen. När man börjar ha svårt att fokusera annat än på sammandragningarna är det troligt att du är i ett aktivt förlossningsarbete. Då kan det vara dags att åka in till förlossningen.

Stäm gärna av med barnmorskorna på förlossningen om du är osäker. De ger dig gärna råd på telefon innan du åkt in.

 

VATTENAVGÅNG

Förlossningsarbetet kan också börja med att vattnet går. Ibland kan det vara lite svårt att avgöra om det är fostervatten som kommer eller en riklig flytning. Sätt på en binda och kontakta förlossningen så får ni tips och råd hur ni skall göra.

Vid vattenavgång kontrolleras man uppe på bedömningsmottagningen eller på förlossningen. Ser allt bra ut kan man avvakta några dagar för att låta livmodern själv komma igång med ett värkarbete.

De allra flesta kommer sen igång med ett värkarbete inom tre dygn, men ibland kan livmodern behöva lite hjälp för att komma igång med ett förlossningsarbete.

 

BLÖDNING

Ibland är det så att det blöder lite grann när förlossningsarbetet startar. Lite blodblandat slem eller en liten blödning är inget du behöver vara orolig för, men är du ändå osäker och orolig så kontakta förlossningen.

Skulle du blöda som vid en riklig mens så ska du kontakta förlossningen.

NÄR ÄR DET DÅ DAGS ATT ÅKA IN TILL FÖRLOSSNINGEN?

Som ni ser finns det inte ett standardsvar och slutligen är det ni själva som avgör. Vid blödning och vattenavgång kontaktar ni förlossningen och får råd av dem. Har du ”bara” sammandragningar/värkar blir den rätta tidpunkten att åka in till förlossningen mer individuell. Som kvinna upplever man ju smärta på olika sätt. Det viktiga är att du känner dig trygg och kan slappna av mellan värkarna.

Vi vet att det oftast tar lite tid att få ett etablerat värkarbete och att det är viktigt att man försöker jobba lite med värkarna hemma först. Detta för att man skall ha fått lite lön för mödan och vara i ett aktivt förlossningsarbete när man kommer till förlossningen.

Ni kan alltid stämma av med en barnmorska på förlossningen per telefon innan ni åker in till förlossningen och få tips och råd av dom. Dra er inte för att ringa och prata med dem, ni stör inte. De uppskattar att ni ringer innan ni åker in, 018 611 57 00.