Mat och dryck

Mat & dryck under graviditeten

Det är naturligt att man också funderar på vad man äter och dricker när man blir gravid. Livsmedelsverket har tagit fram en informativ och lättläst broschyr “Råd om mat till dig som är gravid” som du läsa här.

En av de dietister vi har samarbetat med och som tidigare medverkade i våra träffar ”Kropp & Hälsa” har sammanfattat sina råd i en kort broschyr “Bra matvanor för dig som är gravid – Folder“.

Vill du veta mer om mat & dryck under graviditeten finns mer information att läsa på Livsmedelsverket hemsida. Där uppdaterar de regelbundet sina rekommendationer utifrån sina slutsatser av aktuell forskning.

När det gäller alkohol är vårt enkla råd till dig som är gravid att avstå. Den alkoholhalt som du har i blodet har även ditt foster, men med mycket känsligare celler. Folkhälsoinstitutet har tagit fram en broschyr, “En bra start“, som handlar om alkhol och fosterutveckling.