Fostermedicinska mottagningen på Akademiska Sjukhuset har informativt material om fosterdiagnostik, både vad som erbjuds och vad det innebär. Se även deras fosterdiagnostik-broschyr om fosterdiagnostik.

1177 vårdguiden har också bra information om vad fosterdiagnostik är och vilka olika metoder som finns.

Alla gravida kvinnor erbjuds en rutinultraljudsundersökning mellan vecka 18-20. Syftet med undersökningen är att fastställa graviditetens längd, se antalet foster samt att upptäcka fostermissbildningar. Mer information om ultraljudsundersökningen finns på Akademiska sjukhusets Rutinultraljud. Där hittar du även patientbroschyren om rutinultraljudsundersökning.

1177 Vårdguiden har också bra information om ultraljudsundersökning, varför man gör den, hur det går till och när man kan använda den.