Träffa en trygg och lyhörd barnmorska

Vill du komma i kontakt med en Hjärtat-barnmorska?

Kontakta oss

Person­uppgifts­behandling för patienter och andra kunder

I enlighet med Barnmorskemottagningen Hjärtats professionella ansvar respekterar vi din integritet och säkerställer att dina uppgifter behandlas med den sekretess och den respekt som situationen kräver. I alla de fall då du har kontakt med oss som vårdgivare inom Region Uppsala betyder det att vi följer den sekretess som följer av Hälso- och sjukvårdslagen, Patientsäkerhetslagen och vårt avtal med Region Uppsala om att bedriva Barnmorskemottagning.

 

Denna policy riktar sig till dig som vi har en relation med genom vår verksamhet eller dig som representerar en samarbetspartner, är besökare på hemsidan eller på annat sätt har kontakt med oss, exempelvis som anställd hos myndighet.

 

Journalföring

All vår journalföring sker i Region Uppsalas journalsystem och följer de policys och riktlinjer som gäller inom sjukvården och Region Uppsala. Du har rätt att ta del av din journal från Hjärtat på samma sätt som du har rätt att ta del av din journal från andra delar av vården inom Region Uppsala.

 

Övriga uppgifter

Anmälningar

Vi samlar in personuppgifter när du anmäler dig till någon av de aktiviteter vi anordnar. De uppgifter vi samlar in är namn och kontaktuppgifter.

 

Mail

Vi lagrar de uppgifter som finns i den mailkorrespondens vi har så länge uppgifterna har relevans i vår relation. Inga uppgifter i vår mail sparas längre än 12 månader.

 

Hemsidan och cookies

Hjärtats webbplats använder så kallade kakor för att spara statistik om hur många besökare vi har och vilka sidor de besöker. Syftet är att förbättra webbplatsen och besökarens upplevelse. För detta förs statistik över tid och analys sker av sökmönster på webbplatsen. Rättsligt stöd för hanteringen är berättigat intresse. IP-numren behandlas ytterst momentant (högst några minuter).

En cookie är en liten textfil som lagras på användarens dator. Cookies används normalt för att förbättra webbplatsen för användaren, till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål och val.

Det är upp till dig som besökare om du vill acceptera cookies och du kan när som helst stänga av cookies i din webbläsare.

För att lära dig mer om hur du hanterar cookies, läs mer här: Cookielagen.se

 

Användning av dina uppgifter

Vi använder dina uppgifter endast för att kunna fullfölja våra åtaganden mot dig. Vi lämnar i inget fall dina personuppgifter till tredje part, förutom att vi, när detta är aktuellt, för din journal i Region Uppsalas journalsystem.

 

Dina rättigheter

Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Detta gäller personuppgifter utanför Region Uppsalas journalsystem.

För journaluppgifter gäller villkoren i Patientdatalagen och andra tillämpliga lagar och styrdokument. Mer information om din journal och dina rättigheter att ta del av den hittar du på Vårdguiden, 1177.se.

 

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Barnmorskemottagningen Hjärtat, Bredgränd 6, 753 20 Uppsala.

 

Om du har frågor

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår VD Håkan Eriksson, som även är dataskyddsansvarig, på mail: hakan@bmhjärtat.se eller tel: 0734-170011.